Algemeen Reglement Xplosive Sports


Deelname cursus / training / les
Om deel te mogen nemen aan een cursus, training en/of les van Xplosive Sports moet je, voor aanvang van de cursus, training en/of les, het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend hebben.
Je/U bent deelnemer van een cursus, les of training van Xplosive Sports, wanneer je/u de betaling heeft volbracht en zich via het aanmeldingsformulier heeft aangemeld.


Aanvang lidmaatschap Bootcamp Training
Het lidmaatschap van Xplosive Sports vangt aan nadat er een 10 rittenkaart is gekocht van € 75,-.
Deze 10 rittenkaart is een bewijs dat u lid bent van Xplosive Sports en kan u als lid op vertoon van deze 10 rittenkaart, gebruik maken van alle locaties, waar Xplosive Sports de bootcamp trainingen verzorgt.
Bij verlies van een 10 rittenkaart of één die niet meer als zodanig aantoonbaar is, zal er een nieuwe 10 rittenkaart aangemaakt worden. De kosten hiervoor zijn € 2,50.

Alleen op vertoon van de 10 rittenkaart kan er aan de Bootcamp Training worden deelgenomen. 
Met uitzondering van een losse (proef)les. Deze, laatstgenoemde, wordt voor aanvang van de training contant voldaan.


Betaling
Betaling geschiedt door middel van contante betaling.

Aansprakelijkheid
Trainen of het deelnemen aan de lessen/trainingen/cursussen bij Xplosive Sports geschiedt geheel voor eigen risico. 
Xplosive Sports is niet aansprakelijk voor, tijdens of na de lessen/trainingen/cursussen opgelopen kwetsuren.
Xplosive Sports is niet aansprakelijk voor, tijdens of na de lessen/trainingen/cursussen vermiste of beschadigde eigendommen.
Xplosive Sports is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor cursisten/leden/deelnemers die misbruik maken van de lessen/trainingen/cursussen buiten Xplosive Sports om. 

 

- Email: info@xplosivesports.nl - Tel: +31 (0)6 48 38 82 49 - Disclaimer - Ontworpen door Frei Fotografie -